Dlaczego VegeUp! ?

Dlaczego zdecydowałam się założyć tego bloga? Po pierwsze i najważniejsze, weganizm to coś, co w moim życiu sprawdziło się tak fantastycznie, że chcę się tym dzielić z innymi. Inspirować tych, którzy dopiero się nad weganizmem zastanawiają, motywować i wspierać początkujących oraz wymieniać doświadczenia z praktykującymi. Po drugie chcę w jednym miejscu zebrać informacje z różnych dziedzin: żywienia, badań naukowych, kosmetyków, informacji o znanych weganach itd. Jednym słowem moim celem jest stworzenie kompendium wiedzy wegańskiej :) A po trzecie, zamiast na tradycyjne pytanie "To co ty tak właściwie jesz?!" odpowiadać "Ech...no wiesz... różne rzeczy" mogę po prostu powiedzieć "Zajrzyj tutaj i przekonaj się sam :)"

A dlaczego nazwa VegeUp! ? Bo uważam, że weganizm wynosi nasze życie na wyższy poziom w każdej dziedzinie: zdrowia, samopoczucia, urody, kondycji fizycznej i psychicznej itd.

~~@~~

Why I decided to start this blog? The first and most important thing is that vegan is something, that has worked so fantastically in my life, that I want to share it with other people. Inspire ones who hasn't decided yet, but they are thinking about it, motivate and support beginners and exchange experiences with  practitioners. The second thing is I want to collect in one place information from different areas:
nourishment, reserach, cosmetics, famous vegans etc. So in a word, my goal is to create compendium of vegan knowledge :) And the third thing, instead answer on the traditional question "So what do you exactly eat?!" somethin like "Eh...you know...different things" I can just say "Look here and see for yourself  :)"

And why the name VegeUp! ? Because I think that vegan move our life on higer level in every area: health, frame of mind, beauty, physical and mental condition, etc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz