wtorek, 8 kwietnia 2014

Mleczko kokosowe

Jedną z największych obaw wśród osób przechodzących na weganizm jest tęsknota za nabiałem. Oczywiście, w sklepach są już roślinne odpowiedniki wielu produktów, ale ich cena często działa odstraszająco. Poza tym lista składników na opakowaniu zwykle jest niepokojąco długa - zagęszczacze, konserwanty, cukier, aromaty... Dlatego właśnie odkrycie faktu, ze w domowym zaciszu mogę sobie sama zrobić mleczko, które nie dosyć, że jest tanie (ok. 2,5 zł za litr), to jeszcze zawiera AŻ dwie pozycje w składzie było dla mnie Odkryciem Roku. A kiedy wpadłam na to, jak je robić szybko, łatwo i niebrudząco, to już było Odkrycie Dekady :) Zastosowanie? Nieograniczone :D Przede wszystkim samo (według mnie jest smaczniejsze niż krowie), z kakao, do budyniu, ciast, kremów, krówek-ciągutek, dań kuchni wschodniej.... co kto lubi. Nie wiem tylko jak zachowuje się i jak smakuje po dodaniu do kawy, ponieważ kawy nie pijam i nie sprawdzałam tego. A do czego Ty używasz mlek roślinnych? Czekam na Twoje pomysły w komentarzach :)Składniki na ok. 1 litr mleka:
 • kubek wiórków kokosowych
 • 3 kubki gorącej wody
Sposób wykonania:
 1. Do dzbanka wsyp wiórki i zalej je kubkiem wrzącej wody. Odstaw na ok. 2 godziny do nasiąknięcia.
 2. Dolej drugi kubek gorącej wody i starannie zmiksuj - im dłużej, tym więcej smaku  wydobędziesz z wiórków.
 3. Odciśnij mleko do czystego garnuszka. 
 4. Do odciśniętych wiórków dodaj trzeci kubek wrzątku i ponownie miksuj przez kilka minut. Odciśnij mleko. Gotowe :)


Kilka uwag technicznych, czyli Odkrycie Dekady :)

Najczęściej stosowaną i polecaną w różnych przepisach metodą odciskania wiórków jest robienie tego ręcznie, przez czystą szmatkę lub gazę. Na początku też tak robiłam, jednakowoż sposób ten ma według mnie kilka istotnych "ALE" :
 • ponieważ, aby wydobyć z wiórków maksimum smaku, używamy gorącej wody, to otrzymane mleko jest... Eureka!... gorące! Tak więc na pytanie "Jak to zrobić?" odpowiedź brzmi "Szybko";
 • odciśnięcie takiej ilości gorących wiórków w rękach na jeden raz dla mnie było niewykonalne, musiałam je dzielić na mniejsze porcje, te odciśnięte przerzucać do kolejnej miseczki... sporo dziabrania, które prowadzi do kolejnego "ALE"...
 • Naprawdę. Cała kuchnia jest we wiórkach.
Wiem, ze są to drobiazgi. Ale na dłuższą metę mnie przynajmniej te drobiazgi zniechęcały do produkcji własnego mleczka. Rozwiązanie przyszło pod niepozorną postacią... 


...dzbanka do herbaty/kawy z ruchomym sitkiem. I nagle okazało się, ze cały proces można zamknąć w jednym naczyniu, wiórków w ogóle się nie rusza, więc nie sypią się wszędzie wokół i całość przebiega bardzo sprawnie. Wsypujemy wiórki, zalewamy, miksujemy, dociskamy tłoczek i odlewamy mleczko. Ta daa!

Gotowe mleczko można przechowywać w lodówce około doby, chociaż najlepsze jest świeże. Trzeba też pamiętać, że szybko się rozwarstwia - ta bardziej tłusta część, "śmietanka", w ciągu kilku minut zbiera się u góry (w lodówce zastygnie zupełnie), więc w trakcie picia trzeba regularnie mieszać w kubku :) Odciśniętych wiórków nie wyrzucamy, można je zużyć jako dodatek do płatków, zrobić z nich ciasteczka czy placuszki.~~@~~

Coconut milk

One of the biggest fears among people who are undergoing vegan is longing for dairy products. Of course, the stores have already vegetable counterparts of many products, but their prices are often a deterrent. In addition, the list of ingredients on the packaging usually is alarmingly long - thickeners, preservatives, sugar, flavors... This is why the discovery of the fact that at home I can do the same milk that is cheap (about 2.5 per liter) and contains just two positions in the composition was the Discovery Of The Year for me. And when I figured out how to make it fast, easy, and in non-staining way, it was already Discovery Of The Decade :) Application? Unlimited :D First of all, "just the milk" (according to me it's tastier than cow's milk), cocoa, to puddings, cakes, creams, fudge, eastern cuisine .... whatever you like. I don't know how it behaves and how it tastes when it's added to coffee, because I don't drink coffee and I didn't check that. And what you're using plant of milk? Waiting for your ideas in the comments :)

Ingredients for approximately 1 liter of milk:
 • 1 cup of desiccated coconut
 • 3 cups of hot water
How to make:
 1. Pour desiccated into a jug and pour over a cup of boiling water. Allow to stand for about 2 hours to soak.
 2. Add the second cup of hot water and carefully blend - the longer, the more flavor bring forth the desiccated.
 3. Squeeze the milk into a clean pot.
 4. For squeezed chips add a third cup of boiling water and mix again for a few minutes. Impress milk. Done :)
 A few technical notes, or Discovery Of The Decade :)

The most commonly used and recommended in various recipes
method of desiccated squeezing is to do it manually, using a clean cloth or gauze. At the beginning I tried to do it this way, however, for me there're few important "BUT":
 • because we want to bring out the maximum flavor from desiccated, we use hot water, and the resulting milk is ... Eureka! ... hot! So the question "How do you do this?" the answer is "Fast";
 • squeezing this amount of hot desiccated in the hands of one time for me was impossible, I had to be divided them into smaller portions, these sqeezed flip to the next cup ... a lot of hassle, which leads to another "BUT" ... 
 • Really. The whole kitchen is in desiccated.
I know these are small things. But in the long run these trinkets act as a disincentive to produce my own milk. The solution came under an ordinary... pot for tea /coffee with a movable strainer. And suddenly, the whole process can be closed in one dish, desiccated are not moving at all, so they don't mess up all around and the whole process runs very smoothly. Pour desiccated, add water, mix it, then press the plunger and squeeze milk. Ta daa!

Prepared milk can be stored in the refrigerator about a day, but the best is fresh. We should also note that it stratify quickly - the fatter part, "cream", in a few minutes collects at the top (in a refrigerator freeze completely), so you need to mix in a cup regularly :) And don't throw away squeezed desiccated, you can  use them as a supplement to cereal or to make cookies or cakes.

2 komentarze:

 1. Ewo, bardzo mi smakuje.. uwielbiam wszystko co ma w sobie kokos :) dzięki za przepis :*

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się, że smakuje :) Z kokosową nutą są też ciasteczka owsiane, polecam wypróbować w wolnej chwili :) (http://vegeup.blogspot.com/2014/03/ciasteczka-owsiane-z-czekolada.html)

   Usuń